Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy, nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou informácií nevyhnutných pre distribúciu a platobný styk týkajúci sa objednaného tovaru a prípadných právnych dôvodov. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 a 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva objednávkou súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcemu na účely uskutočnenia plnenia zmluvy a to až do času telefonického, alebo písomného nesúhlasu s týmto spracovaním. Pre realizáciu nákupu u nás od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH, kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefónny či e-mailový kontakt. Evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Pri niektorých typoch reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám naša spoločnosť môže odmietnuť tovar či peniaze vydať prípadne preplatiť.

Všetky práva vyhradené © 2014-2017 SANTOP s. r. o.