Online monitorovací systém zdarma

 

Ako jediní na trhu poskytujeme online monitorovací systém a mapové podklady Google Mapy k systému zdarma pre všetky produkty! - Kúpite si u nás ktorýkoľvek z produktov za jednorazovú cenu a automaticky získavate a môžete využívať online monitorovací systém zdarma!

 

Majte a využívajte aj vy online monitorovací systém zdarma, bez zmlúv, viazanosti a mesačných poplatkov! Vložte do zariadenia svoju SIM kartu a používajte podľa potreby.

 

Systém umožňuje prehliadanie výskytu a pohybu v reálnom čase, vykreslenie prejdenej trate zo záznamu a vytváranie základných prehľadov o prejdenej trase, čo postačuje pre väčšinu užívateľov.

 

Systém je prístupný z počítačov s ľubovoľným operačným systémom, zariadení s operačnými systémami Android a iOS (mobilné telefóny, tablety, atď).

 

 

Náročenejší užívatelia si môžu kedykoľvek prikúpiť profesionálny online monitorovací systém. Je plnohodnotným systémom pre online monitoring od logistiky a subdodávateľských a klientských schém s pokročilou správou a vytváraním účtov a podúčtov, pridelením oprávnení zvlášť pre každého užívateľa až po komplikované monitorovacie, VIP / bezpečnostné / ochranné schémy.

 

Okrem kompletného online monitoringu systém umožňuje automatické generovanie (a periodické odosielanie na email) knihy jázd / výkazu jázd (podklad pre uplatnenie 100% preukázateľných výdavkov na PHL), prestávok a zastavení, atď.

 

Ďalej systém umožňuje zasielanie alarmov na email / SMS pri udalostiach ako vstup / opustenie zóny (dôležitá zóna alebo bod ako napr.: 50 km od skladu, sklad, odberateľ XY, vzdialenosť od miesta vykládky X kilometrov, dôležité inkirminované miesto, hlásenie obchádzky trasou B, oneskorenie dosiahnutia cieľa jazdy, atď.), vjazd na danú cestu, prechod cez dôležitý bod, prekročenie rýchlosti / nedosiahnutie stanovenej rýchlosti, o pohybe a zastavení, strate signálu, najazdené kilometre, pripomienka servisu po X km, plánovanie trás, meranie vzdialenosti a plochy na mape, atď.

 

 

Všetky práva vyhradené © 2014-2019 SANTOP s. r. o.