PRÍKLADY POUŽITIA GPS TRACKEROV V PRAXI A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
Menu
Your Cart

PRÍKLADY POUŽITIA GPS TRACKEROV V PRAXI A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

GPS trackery umožňujú takmer neobmedzené spôsoby lokalizácie, sledovania a rôznych typov monitoringu a zabezpečenia pre daný účel, podmienky a konkrétne potreby podnikateľskej i súkromnej praxe. Nižšie uvádzame iba niekoľko vzorových.

 

Lokalizácia a monitoring vozidiel

a) GPS monitoring celého vozového parku, osobného a nákladného firemného vozidla, informácie v reálnom čase cez internet, online kontrola a manažment logistiky a výstupy

b) GPS monitoring vozidla, informácie cez SMS na vyžiadanie a v zadanom časovom intervale, prenosnosť a jednoduchý bezpečný úchyt magnetom, presúvanie GPS trackera medzi viacerými vozidlami

c) Zabezpečenie a ochrana vozidla - potreba extra zabezpečenia, odposluchu a fotofunkcií

d) Lokalizácia firemnej dodávky a nákladného vozidla v reálnom čase pre optimalizáciu logistiky

e) Potreba dlhodobého záznamu trasy firemného vozidla

f) Sledovanie výskytu závodného vozidla v reálnom čase a pre vedenie dlhodobej štatistiky jázd

g) Dlhodobé sledovanie výskytu a pohybu vozidla pomocou ONLINE a SMS lokalizácie, podľa potreby. Okamžité informácie o pohybe, zastavení, opustení zadanej zóny

h) Servisné informácie o vozidle, čítanie chybových a informačných kódov z riadiacej jednotky vozidla kedykoľvek na vyžiadanie

i) Komplexná logistika pre taxislužby, prepravné spoločnosti, požičovne vozidiel a pohyblivých strojov, so špecializovanými bezpečnostnými požiadavkami

j) Kontrola prepravného a pracovného procesu externej spoločnosti pri zmluvnej preprave

k) Kontrola práce poľnohospodárskeho stroja a uloženie záznamu trasy, ochrana pred krádežou a zneužitím na iné ako oprávnené účely

 

Lokalizácia a monitoring motocyklov

a) Ochrana pred krádežou motocykla, možnosť zastavenia motocykla na diaľku

b) Záznam trasy motocykla, okamžité informácie pri neželanej manipulácii s odparkovaným motocyklom

c) Intervalová SMS lokalizácia motocykla v hodinových intervaloch pri medzinárodnej jazde

d) Okamžitá SMS informácia o prekročení maximánej povolenej rýchlosti a opustení dohodnutej zóny výskytu

e) Zistenie zastavenia a pohybu motocykla na diaľku

f) Kontrola pohybu motockyla v reálnom čase, pre účely požičovní motocyklov

 

Lokalizácia a monitoring bicyklov

a) Ochrana pred krádežou bicykla, alebo okamžité informácie pri neželanej manipulácii

b) Záznam trasy a aktuálnej rýchlosti bicykla pre športové účely a štatistiku

c) Intervalová SMS lokalizácia bicykla v 10-minútových intervaloch pri extrémnej horskej jazde

d) Okamžité informácie o opustení dohodnutej zóny výskytu pre monitoring bicyklujúcich sa detí

 

Lokalizácia a monitoring majetku

a) Jedinečná a dlhodobá ochrana pred neželanou manipuláciou a krádežou prepravných kontajnerov, strojov, zásielok, tovaru a rozmanitých ďalších mobilných a stacionárnych prenosných objektov

b) Ochrana kočovných včelínov, prívesných vozíkov, prívesov, návesov, maringotiek, karavanov, lodí a pod. pred neželanou manipuláciou a krádežou

c) Intervalová SMS lokalizácia pri preprave kontajnera s tovarom pre účely logistiky

d) Sledovanie výskytu a pohybu citlivého nákladu, alebo citlivej drobnej obchodnej zásielky v reálnom čase

e) Okamžité informácie o nevyžiadanej manipulácii s garážovou bránou alebo vrátami ľubovoľného chráneného objektu

f) Ochrana vstupných dverí a okien sezónne obývanej chaty pred vykradnutím a neoprávneným vstupom, ochrana strojov a materiálu na stavbe

g) Ochrana a monitoring zabezpečovacích kamier, resuscitačných zariadení, vysávačov, dronov, požičiavaného drahého kutilského náradia

 

Lokalizácia a monitoring osôb

a) Ochrana a sledovanie pohybu VIP osoby, okamžitá alarmujúca informácia pre viaceré povolané osoby po stlačení SOS alarmu, diaľkové počúvanie zvukov z prostredia osoby

b) Bezpečnosť a sledovanie výskytu a pohybu detí, informácia o opustení sídliska, komunikácia s deťmi na diaľku, privolanie rodičov v prípade núdze alarmom, alebo pomocou spätného telefonátu, dohľadanie stratených detí

c) Intervalová SMS lokalizácia alebo lokalizácia výskytu starých ľudí ONLINE v reálnom čase, diaľková obojstranná telefonická komunikácia bez potreby prijať hovor, informácie o opustení domu, dohľadanie stratenej osoby

d) Sledovanie objemu, intenzity, prejdených tratí a vyhodnocovanie efektivity cyklistického alebo bežeckého tréningu športovcov, vedenie tréningových štatistík, diaľková kontrola tréningu športovcov

 

Lokalizácia a monitoring zvierat

a) Ochrana oceneného šampióna - francúzskeho buldočka pred krádežou, alebo únikom z dvora, okamžitá SMS informácia pre povolané osoby

b) Ochrana a dohľadanie na poľovačke alebo prechádzke zabehnutého poľovného psa, počúvanie zvukov z okolia psa

c) Ochrana plemenného koňa pred krádežou alebo únikom z chovnej ohrady, okamžitá SMS informácia o opustení zadanej zóny

d) Hodnotenie hrubého objemu a intenzity tréningu športových koní a psov, vedenie tréningových štatistík v ONLINE systéme

e) Intervalová SMS lokalizácia pri výkonnostnom tréningu psa na základe prejdenej vzdialenosti a času