SPRIEVODCA VÝBEROM GPS TRACKERA
Menu
Your Cart

SPRIEVODCA VÝBEROM GPS TRACKERA

Sprievodca výberom GPS trackera

 

Čo sú to GPS trackery? Ako Vám môžu poslúžiť naše GPS trackery?

V dnešnej informačnej dobe stúpa potreba získavania a zdieľania informácií na diaľku v reálnom čase čo najjednoduchším spôsobom. Tento spôsob podporuje efektivitu a znižuje potrebu ľudskej práce, vo výsledku znižuje náklady a šetrí drahocenný čas podnikateľom i súkromným osobám. Nastolenému trendu sa aktívne prispôsobuje každá zložka ľudskej činnosti. Za týmto účelom boli navrhnuté a sú do praxe aplikované i GPS trackery. GPS trackery sú zariadenia určené primárne pre GPS lokalizáciu, GPS monitoring a GPS sledovanie rozmanitých pohyblivých, prenosných i stacionárnych objektov prostredníctvom globálneho pozičného systému GPS, mobilnej telefonickej siete GSM, a/alebo GPRS internetu. Medzi sekundárne funkcie moderných GPS trackerov patria tiež napríklad diaľková ochrana a zabezpečenie všetkých typov vozidiel a majetku pred krádežou a nevyžiadanou manipuláciou a ich riešenie. Medzi extra funkcie patria napríklad hlasový dohľad, obojstranné telefonické funkcie, fotografický monitoring a mnohé ďalšie. Vďaka GPS trackerom je teda možné optimalizovať a zabezpečiť rozmanité logistické, informačné a bezpečnostné procesy a schémy firemných, súkromných vozidiel a všetkých monitorovaných pohyblivých, stacionárnych a prenosných objektov. Týmto spôsobom je tiež možné pridať ďalšie prvky ochrany pred krádežou a nevyžiadaným použitím sledovaného objektu.

 

Možnosti použitia GPS trackerov

GPS trackery poskytujú jednoznačný a neoceniteľný informačný a dôkazový materiál o výskyte, trase pohybu, informáciu o vibráciách a manipulácii s objektom, o zvukoch a obrazoch z okolia sledovaného objektu a poskytujú mnohé ďalšie funkcie. Pre firemné alebo súkromné - logistické, informačné a bezpečnostné schémy a účely, GPS trackery dokážu poslúžiť pre každú oblasť a konkrétny objekt záujmu, ktorý vyžaduje monitoring. GPS trackery je možné použiť pre rozmanité pohyblivé, prenosné ale i stacionárne objekty ako sú všetky typy vozidiel, poľnohospodárskych a iných strojov, rozmanitých ďalších dopravných prostriedkov. Od vlakových súprav po lode a loďky, pre rozmanitý mobilný majetok, kontajnery, náklad, tovar, zásielky, pre motocykle, trojkolky, elektronické vozíky, elektronické bicykle, bicykle, osoby, domácich miláčikov a na mnohé ďalšie účely použitia.

 

Špecifické prispôsobenie GPS trackerov danej odborovej oblasti

GPS trackery sú pre každú odborovú oblasť prispôsobené veľkosťou, tvarom, spôsobom inštalácie a použitia a sú vybavené rôznymi špecifickými funkciami.
Vďaka tomu môžete napríklad:

- sledovať pohyb objektu záujmu na online mape v reálnom čase i zo záznamu (z mobilu, tablet PC, či osobného počítača),

- nechať si podľa nastaveného času, prejdenej vzdialenosti, alebo na okamžité vyžiadanie zasielať SMS správy s aktuálnym výskytom objektu,

- využívať rozmanité informačné SMS alebo telefonické alarmy (napr. pri otvorení dverí vozidla, pri štartovaní, pohybe zo stacionárnej pozície, po opustení zadanej zóny, prejdení zadanej vzdialenosti, prekročení rýchlosti, manipulácii s objektom sledovania, atď.),

- diaľkovo ovládať niektoré funkcie zabezpečenia vozidla,

- vypnúť diaľkovo motor vozidla, stroja, motocykla,

- počúvať zvuky z prostredia a okolia GPS trackera,

- zhotoviť kedykoľvek na vyžiadanie, alebo automaticky po aktivácii alarmu fotografiu z kamery GPS trackera,

- nechať si zaslať alarmujúcu SMS pri manipulácii s motocyklom, bicyklom, vozidlom, alebo iným objektom,

- zistiť rýchlosť pohybu a výskyt sledovaného objektu,

- nechať sa okamžite informovať o pohybe, či aktuálnom výskyte dieťaťa, starej, či chorej osoby, koňa, psa,

- počúvať zvuky z okolia, komunikovať s osobou a dlhý rad ďalších funkcií

 

Všetky tieto pridané hodnoty vhodného GPS trackera Vám pomôžu ušetriť si čas, peniaze a stresy.
Miera návratnosti vstupnej investície je až prekvapivo rýchla, nejedná sa o bezcielne doplnky bez reálnych pridaných hodnôt.

 

Nasledujúce informácie Vám pomôžu zvoliť si GPS tracker vhodný presne pre Vaše potreby

Pre správnu voľbu GPS trackera pre konkrétne použitie je potrebné zodpovedať si na pár základných otázok:

1. Pre aké odborové riešenie a účel použitia má byť GPS tracker určený?

2. Akými vlastnosťami a funkciami by mal gps tracker disponovať?

 

Pre čo najjednoduchšiu orientáciu sme na základe dlhoročných skúseností z klientských dopytov zariadenia roztriedili do prehľadných kategórií, čím je pre vás výrazne uľahčený výber.

V prípade, že potrebujete s presným výberom pre váš účel použitia poradiť, nech sa páči, obráťte sa na nás s vašim dopytom!